Powrót

Dołącz do nas

 • Dowiedz się więcej o korzyściach ukrytych w Sądzie Nowej Generacji

 • Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna – weź udział w pracach rozwojowych

 • Dołącz do grona testujących Sąd Nowej Generacji

 • Zaplanuj proces wdrożenia Twojego Sądu Nowej Generacji razem z nami

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane
powrót na stronę

Podczas wysyłania wystąpił błąd.
Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Sąd Nowej Generacji Dołącz do nas

Kompletne rozwiązanie dla Sądów i Wymiaru Sprawiedliwości

Sąd Nowej Generacji to nasza wizja pełnej integracji i efektywnej komunikacji wszystkich uczestników postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Kompletne rozwiązanie dla Sądów i Wymiaru Sprawiedliwości

Sąd Nowej Generacji to nasza wizja pełnej integracji i efektywnej komunikacji wszystkich uczestników postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Sąd Nowej Generacji to nasza wizja pełnej integracji i efektywnej komunikacji wszystkich uczestników postępowania sądowego i egzekucyjnego. Niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego czy Ministerstwa Sprawiedliwości. Niezależnie od tego czy jesteś stroną postępowania czy pełnomocnikiem. Niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem prokuratury, policji lub innej instytucji współpracującej z sądem. Sąd Nowej Generacji zapewnia Ci jednolity, natychmiastowy i bezpieczny dostęp do kluczowych informacji o przebiegu spraw a dane i dokumenty dostępne w formie elektronicznej umożliwiają skuteczną i terminową obsługę obywateli.

Zintegrowany Wymiar Sprawiedliwości
– Udostępnienie Danych Podnosi
Efektywność Operacyjną

Zintegrowana baza danych spraw oraz uczestników postępowania stanowi sedno i serce Sądu Nowej Generacji, zasilając kluczowe aplikacje wydziałowe oraz moduły dla stron, pełnomocników i partnerów oraz współpracowników sądu w jednolite dane o aktualnym stanie spraw, współdzieląc dokumenty w formie elektronicznej znacznie usprawnia postępowanie i podnosi efektywność na niespotykany do tej pory poziom.

Integracja prowadzi do znakomitej oszczędności czasu, redukuje nadmiar nieefektywnych czynności, zmniejsza ilość błędów, eliminuje nadmiar papieru. Ostatecznie Sąd Nowej Generacji sprawia, że Wymiar Sprawiedliwości staje się bardziej dostępny i wrażliwy na wymagania i oczekiwania obywateli.

  • Biuro podawcze

   Efektywna obsługa dokumentów elektronicznych i papierowych.

   Niezależnie jakim kanałem dokumenty trafią do sądu, czy za pośrednictwem elektronicznego biura podawczego czy w formie tradycyjnej podlegają one pełnej kontroli ilościowej a pracownik sądu weryfikuje automatycznie rozpoznawane informacje koncentrując się na kontroli danych i poprawności ich identyfikacji przez system. Dalsza droga dokumentu w sądzie odbywa się już tylko drogą elektroniczną a jego tradycyjna wersja trafia do archiwum.

  • Przewodniczący Wydzialu

   Zadania i czynności realizowane w terminie

   Zweryfikowany na Biurze Podawczym dokument trafia w formie odpowiedniego zadania do sekretariatu wydziału, gdzie następuje np. szczegółowa rejestracja sprawy lub ocena merytoryczna wniosków w sprawie. Wszystkie nowe zadania przypisane są do odpowiednich osób a ich terminy realizacji są zaplanowane odpowiednio do wymagań procesowych. Kierownik Sekretariatu weryfikuje stopień realizacji zadań i może natychmiastowo zareagować, aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom.

  • Przewodniczący Wydzialu

   Koncentracja na decyzjach

   Dzięki automatycznemu procesowi rozpoznawania kluczowych informacji na dokumentach oraz wstępnego wypełniania formularzy danymi, pracownicy wydziałów koncentrują się na czynnościach merytorycznych i kluczowych dla stron postępowania nie tracąc czasu na wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji.

  • Pracownik Sekretariatu

   Natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji

   Kokpit sprawy umożliwia natychmiastowy dostęp do chronologicznie ułożonych zdarzeń w sprawie i ich uczestników. Wszystkie dokumenty są łatwo dostępne a globalna wyszukiwarka umożliwia odnalezienie najbardziej szczegółowych informacji i przedstawienie ich w oczekiwanym kontekście.

  • Sędzia

   Cała sprawa na osi czasu

   Oś czasu umożliwia analizę wszystkich zdarzeń w sprawie, w kontekście ich wzajemnych relacji, zależności i w odniesieniu do czasu jej trwania. Grupowanie zdarzeń w przedziałach czasowych w podziale na uczestników umożliwia łatwą nawigację po sprawie i szybkie odnalezienie kluczowych informacji. Pojawienie się nowego zdarzenia lub dokumentu generuje automatyczne powiadomienia u wszystkich uczestników postępowania.

  • Sędzia

   Wszystkie dokumenty dostępne natychmiast

   Sędziowie i pozostali uczestnicy postępowania mają natychmiastowy dostęp do dokumentów. Pojawienie się nowych dokumentów w sprawie jest automatycznie komunikowane uczestnikom postępowania. Wielopoziomowy system zabezpieczeń umożliwia dodawanie notatek publicznych (widocznych dla innych pracowników sądu) jak i prywatnych (dostępnych jedynie dla danego użytkownika). Z poziomu podglądu dokumentów istnieje możliwość podejmowania dalszych kroków procesowych, takich jak wydawanie decyzji lub składanie wniosków.

  • Sędzia

   Przygotowanie nowych dokumentów nigdy nie było łatwiejsze

   Integracja z popularnymi pakietami do pracy biurowej i wykorzystanie szablonów pism, zarządzeń, decyzji czy postanowień oraz wbudowanie nowoczesnych narzędzi do podpisu elektronicznego, czyni Sąd Nowej Generacji znakomitym narzędziem szybkiego wykonywania czynności sądowych oraz efektywnej komunikacji z uczestnikami postępowania. W zależności od wybranej przez strony formy komunikacji w sprawie system albo natychmiast po podpisaniu doręczy dokument drogą elektroniczną albo wyśle dokument do centrum usług wspólnych, gdzie zostanie on wydrukowany i wysłany do adresata.

  • Adwokat

   Wszystkie moje sprawy w jednym miejscu

   Obywatele i ich pełnomocnicy procesowi mają do dyspozycji dedykowane aplikacje internetowe i mobilne umożliwiające kompleksowe zarządzanie swoimi sprawami bez względu na to w jakim sądzie sprawa się toczy. Już nigdy nie umknie Ci żaden termin. Sąd Nowej Generacji posiada efektywny system komunikowania kluczowych informacji o sprawie i zbliżających się terminach.

  • Adwokat

   Szybkie przekazywanie dokumentów do Sądu

   Teraz przesłanie dokumentu do sądu staje się dziecinnie proste. Po odebraniu komunikatu o nowym zdarzeniu w sprawie, na osi czasu identyfikujesz szczegóły i przechodzisz do przygotowania odpowiedniego wniosku. Po naciśnięciu klawisza Podpisz i Wyślij dokument automatycznie, za pośrednictwem usług Elektronicznego Biura Podawczego pojawi się w sądowych aktach sprawy a Ty nie musisz się martwić o dotrzymanie terminu.

  • Prezes Sądu

   Nowa jakość w procesie analizy efektywności

   Dzięki jednolitej i wystandaryzowanej bazie danych spraw, raportowanie, przygotowywanie statystyk i analiza efektywności pracy sądów staje się czynnością skoncentrowaną na ocenie informacji i podejmowaniu decyzji a nie gromadzeniu i zapewnianiu jakości danych. Bez względu na to na jakim poziomie prowadzona jest analiza, czy na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, czy na poziomie sądu apelacyjnego, czy na poziomie sądu okręgowego lub sądu rejonowego, Sąd Nowej Generacji zapewnia spójność danych i informacji.

  • Natychmiastowe wsparcie i efektywna komunikacja

   Sąd Nowej Generacji to nie tylko idea efektywnej komunikacji, natychmiastowego dostępu, bezpieczeństwa wymiany informacji, to przede wszystkim idea ciągłego doskonalenia się w celu podnoszenia efektywności obsługi obywateli. System AMNIS jako platforma realizacji wizji Sądu Nowej Generacji nie tylko zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i dokumentów sprawy wszystkim uczestnikom na odpowiednim poziomie uprawnień, zapewnia również natychmiastowy dostęp do wiedzy merytorycznej do pracowników i współpracowników sądu.

 • Biuro podawcze

  Efektywna obsługa dokumentów elektronicznych i papierowych.

  Niezależnie jakim kanałem dokumenty trafią do sądu, czy za pośrednictwem elektronicznego biura podawczego czy w formie tradycyjnej podlegają one pełnej kontroli ilościowej a pracownik sądu weryfikuje automatycznie rozpoznawane informacje koncentrując się na kontroli danych i poprawności ich identyfikacji przez system. Dalsza droga dokumentu w sądzie odbywa się już tylko drogą elektroniczną a jego tradycyjna wersja trafia do archiwum.

 • Przewodniczący Wydzialu

  Zadania i czynności realizowane w terminie

  Zweryfikowany na Biurze Podawczym dokument trafia w formie odpowiedniego zadania do sekretariatu wydziału, gdzie następuje np. szczegółowa rejestracja sprawy lub ocena merytoryczna wniosków w sprawie. Wszystkie nowe zadania przypisane są do odpowiednich osób a ich terminy realizacji są zaplanowane odpowiednio do wymagań procesowych. Kierownik Sekretariatu weryfikuje stopień realizacji zadań i może natychmiastowo zareagować, aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom.

 • Przewodniczący Wydzialu

  Koncentracja na decyzjach

  Dzięki automatycznemu procesowi rozpoznawania kluczowych informacji na dokumentach oraz wstępnego wypełniania formularzy danymi, pracownicy wydziałów koncentrują się na czynnościach merytorycznych i kluczowych dla stron postępowania nie tracąc czasu na wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji.

 • Pracownik Sekretariatu

  Natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji

  Kokpit sprawy umożliwia natychmiastowy dostęp do chronologicznie ułożonych zdarzeń w sprawie i ich uczestników. Wszystkie dokumenty są łatwo dostępne a globalna wyszukiwarka umożliwia odnalezienie najbardziej szczegółowych informacji i przedstawienie ich w oczekiwanym kontekście.

 • Sędzia

  Cała sprawa na osi czasu

  Oś czasu umożliwia analizę wszystkich zdarzeń w sprawie, w kontekście ich wzajemnych relacji, zależności i w odniesieniu do czasu jej trwania. Grupowanie zdarzeń w przedziałach czasowych w podziale na uczestników umożliwia łatwą nawigację po sprawie i szybkie odnalezienie kluczowych informacji. Pojawienie się nowego zdarzenia lub dokumentu generuje automatyczne powiadomienia u wszystkich uczestników postępowania.

 • Sędzia

  Wszystkie dokumenty dostępne natychmiast

  Sędziowie i pozostali uczestnicy postępowania mają natychmiastowy dostęp do dokumentów. Pojawienie się nowych dokumentów w sprawie jest automatycznie komunikowane uczestnikom postępowania. Wielopoziomowy system zabezpieczeń umożliwia dodawanie notatek publicznych (widocznych dla innych pracowników sądu) jak i prywatnych (dostępnych jedynie dla danego użytkownika). Z poziomu podglądu dokumentów istnieje możliwość podejmowania dalszych kroków procesowych, takich jak wydawanie decyzji lub składanie wniosków.

 • Sędzia

  Przygotowanie nowych dokumentów nigdy nie było łatwiejsze

  Integracja z popularnymi pakietami do pracy biurowej i wykorzystanie szablonów pism, zarządzeń, decyzji czy postanowień oraz wbudowanie nowoczesnych narzędzi do podpisu elektronicznego, czyni Sąd Nowej Generacji znakomitym narzędziem szybkiego wykonywania czynności sądowych oraz efektywnej komunikacji z uczestnikami postępowania. W zależności od wybranej przez strony formy komunikacji w sprawie system albo natychmiast po podpisaniu doręczy dokument drogą elektroniczną albo wyśle dokument do centrum usług wspólnych, gdzie zostanie on wydrukowany i wysłany do adresata.

 • Adwokat

  Wszystkie moje sprawy w jednym miejscu

  Obywatele i ich pełnomocnicy procesowi mają do dyspozycji dedykowane aplikacje internetowe i mobilne umożliwiające kompleksowe zarządzanie swoimi sprawami bez względu na to w jakim sądzie sprawa się toczy. Już nigdy nie umknie Ci żaden termin. Sąd Nowej Generacji posiada efektywny system komunikowania kluczowych informacji o sprawie i zbliżających się terminach.

 • Adwokat

  Szybkie przekazywanie dokumentów do Sądu

  Teraz przesłanie dokumentu do sądu staje się dziecinnie proste. Po odebraniu komunikatu o nowym zdarzeniu w sprawie, na osi czasu identyfikujesz szczegóły i przechodzisz do przygotowania odpowiedniego wniosku. Po naciśnięciu klawisza Podpisz i Wyślij dokument automatycznie, za pośrednictwem usług Elektronicznego Biura Podawczego pojawi się w sądowych aktach sprawy a Ty nie musisz się martwić o dotrzymanie terminu.

 • Prezes Sądu

  Nowa jakość w procesie analizy efektywności

  Dzięki jednolitej i wystandaryzowanej bazie danych spraw, raportowanie, przygotowywanie statystyk i analiza efektywności pracy sądów staje się czynnością skoncentrowaną na ocenie informacji i podejmowaniu decyzji a nie gromadzeniu i zapewnianiu jakości danych. Bez względu na to na jakim poziomie prowadzona jest analiza, czy na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, czy na poziomie sądu apelacyjnego, czy na poziomie sądu okręgowego lub sądu rejonowego, Sąd Nowej Generacji zapewnia spójność danych i informacji.

 • Natychmiastowe wsparcie i efektywna komunikacja

  Sąd Nowej Generacji to nie tylko idea efektywnej komunikacji, natychmiastowego dostępu, bezpieczeństwa wymiany informacji, to przede wszystkim idea ciągłego doskonalenia się w celu podnoszenia efektywności obsługi obywateli. System AMNIS jako platforma realizacji wizji Sądu Nowej Generacji nie tylko zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i dokumentów sprawy wszystkim uczestnikom na odpowiednim poziomie uprawnień, zapewnia również natychmiastowy dostęp do wiedzy merytorycznej do pracowników i współpracowników sądu.

  • Elektroniczne Biuro Podawcze

   Kontakt z sądem nigdy nie był tak łatwy. Dzięki różnorodnym aplikacjom dedykowanym dla poszczególnych uczestników postępowania sądowego, realizujemy ideę elektronicznego biura podawczego. Dostęp do sądu - do danych spraw oraz dokumentów dostosowany jest do indywidualnych preferencji określonego uczestnika postępowania przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.

  • Centralna Baza Sądu

   Dostęp do danych nigdy nie był tak uporządkowany. Serce Sądu Nowej Generacji, w którym zarządzanie danymi spraw, zarządzanie uczestnikami spraw, zarządzanie dokumentami spraw oraz zarządzanie finansami spraw realizowane jest poprzez standardowe procesy i stanowi podstawę zapewnienia efektywnego dostępu i komunikacji.

  • Raportowanie i Statystyki

   Analiza efektywności i podejmowanie decyzji nigdy nie były tak proste. Zintegrowane, jednolite i wystandaryzowane dane spraw umożliwiają natychmiastowy dostęp do raportów i statystyk zarówno na poziomie sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego, jak również na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości.

  • Wsparcie Użytkowników

   Dostęp do wiedzy nigdy nie był tak łatwy. Sąd Nowej Generacji zapewnia natychmiastowy i kontekstowy dostęp do wiedzy związanej z obsługą systemu, ciągły kontakt ze wsparciem użytkownika i globalny system wyszukiwania i komunikacji.

  Dołącz do nas