Sąd Nowej Generacji Powrót

Prawa autorskie

Właścicielem niniejszego serwisu www jest „Currenda” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Sopocie (81-853), Al. Niepodległości 703A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numer 0000052544, NIP: 585-134-90-01, REGON: 191764433, wysokość kapitału zakładowego - 3.500.000 zł. „Currenda” Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa do niniejszego serwisu www, w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na niniejszym serwisie internetowym, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na niniejszym serwisie www materiałów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody „Currenda” Sp. z o.o., jest zabronione.